LA FUNDACIÓ

La Fundació Catalana per a l’Ensenyament de l’Idioma Anglès i l’Educació en Anglès neix l’any 2006 gràcies a la donació del seu llegat que Joan Riera i Gubau (1906-1997), industrial de Santa Coloma de Farners, va fer a favor de la Generalitat de Catalunya.

D’acord amb la voluntat del sr. Joan Riera, el Fons Especial Joan Riera Gubau convoca i concedeix anualment beques per a que joves estudiants de Santa Coloma de Farners i la comarca de la Selva facin estades d’aprenentatge de llengua anglesa al Regne Unit i als Estats Units.

Entre les beques que es concedeixen destaquen i es donen prioritat a les destinades a realitzar estudis de batxillerat, cursos universitaris i cursos de postgrau en centres educatius i universitats dels Estats Units.

Entre altres projectes la Fundació també ha ajudat a la creació de les aules de l’Escola Oficial d’Idiomes a Santa Coloma, convoca beques per a cursos intensius d’anglès a l’estiu dirigides a alumnes de Santa Coloma de Farners i convoca també anualment el Concurs d’Oratòria en Llengua Anglesa de la Comarca de la Selva.

Joan Riera i Gubau

Nascut el 28 d’abril de l’any 1906 a Santa Coloma de Farners, Joan Riera i Gubau va començar a forjar una fortuna els anys quaranta del segle passat a partir d’una indústria tèxtil de mitjons situada a la seva ciutat natal i gràcies a la seva expansió en mercats nacionals i internacionals.

El seu esforç i dinamisme empresarial el van portar a invertir part del seu capital en terrenys a Veneçuela que posteriorment es van revaluar i també en fons d’inversió americans.

Els anys cinquanta un incendi va destruir la fàbrica de Santa Coloma i es va veure obligat a construir-ne una de nova que va batejar amb el nom de Yanki. Es va retirar del món empresarial l’any 1970.

A Santa Coloma va viure-hi sempre de forma austera i sense fer ostentació de cap fortuna, de manera humil i sense luxes.

Va morir el 19 de maig de l’any 1997, a l’edat de 91 anys.

En morir sense familiars directes va deixar tota la seva fortuna -42 milions de dòlars- a la Generalitat de Catalunya amb un sol propòsit: que aquests diners fossin destinats a finançar estudis universitaris i d’aprenentatge de l’anglès als joves estudiants de Santa Coloma de Farners i la comarca de la Selva.

Per complir aquesta voluntat la Generalitat de Catalunya va crear l’any 2006 la fundació que gestiona el Fons Especial Joan Riera i Gubau, que anualment convoca les beques.

Amb el seu gest Joan Riera i Gubau es va convertir en un dels darrers grans mecenes catalans.

Gràcies a ell els nostres estudiants tenen una oportunitat única de millorar el seu anglès i fer estudis universitaris als Estats Units, obrint així una nova porta al seu futur.

Memòria de la fundació

La Fundació ha arribat als seus deu anys aniversari d’existència i ha donat resposta a la voluntat de Joan Riera i Gubau amb la concessió de 1.585 beques per a realitzar estudis de perfeccionament de la llengua anglesa i cursos de batxillerat, de grau i de postgrau en centres educatius i universitats dels Estats Units.

A banda d’aquestes beques, que esdevenen el principal objectiu de la Fundació, s’han creat altres programes de suport i d’incentivació per a l’aprenentatge de la llengua anglesa a Santa Coloma de Farners i la comarca de la Selva.

Aquesta memòria recull la síntesi dels resultats obtinguts en aquests darrers anys.

Memòria

Album fotogràfic becats universitaris

Voleu conèixer els becats universitaris que han realitzat el seus estudis als Estats Units amb una de les beques de la Fundació ?

Aquesta memòria conté el total de beques de les modalitats de cursos de batxillerat, graus universitaris i postgraus que hem concedit des de l’any 2006.

I també la presentació dels nostres becats de grau i postgrau i les universitats americades on han realitzat els seus estudis.

Àlbum universitaris

Portal de transparència

En compliment de la normativa sobre transparència del sector públic, en aquest apartat tobareu un document en format de PDF que conté:

– La missió, finalitats i resultats de les activitats de la Fundació; la composició dels òrgans de govern; dades de contacte; estatuts de l’entitat i el darrer informe d’auditoria.

En aquesta mateixa web trobareu les memòries de les beques concedides i activitats realitzades.

Document transparència

Concurs d’oratòria en llengua anglesa

La Fundació, junt amb els centres de recursos pedagògics de la comarca, organitza cada any l’edició del Concurs d’oratòria en llengua anglesa de la comarca de la Selva.

En aquesta web hi trobareu la informació de cada convocatòria.

Concurs d'oratòria

Aula d’anglès de l’escola oficial d’idiomes

La Fundació va ajudar a crear i ajuda en el funcionament anual  de l’aula d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes a Santa Coloma, situada a l’IES de la ciutat.

En aquest enllaç hi trobareu la informació d’aquest servei.

Escola oficial d'idiomes